Domů

STŘEDNÍ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, s.r.o.

čtěte "AKTUÁLNÍ INFORMACE"

Na základě rozhodnutí jednatele Střední školy cestovního ruchu, s. r. o. je činnost školy ukončena k 31. 8. 2018. Tato skutečnost byla projednána na mimořádné schůzi rodičů a zástupců studentů dne 12. 6. 2018

 

 

 

Další informace